SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Nowy Gród (Nový Hrad)

Gród gotycki zbudowany na początku 14. stulecia nad korytem rzeki Morawy. W przeszłości ochraniał dolinę. Stopniowym poszerzaniem stał się potężnym kompleksem, jednym z największych na Morawie. Od czasów czesko-węgierskich wojen w roku 1496, gród ten jest pusty, do dziś dochowały się tylko rzesztki kilku bram, wieży, fortyfikacji czy pałaca grodowego. Ruiny te są dziś wyszukiwanym miejscem do romantycznych spacerów.
Nowy GródNowy Gród
Nowy Gród